Hållbarhet

Vårt mål är en långsiktigt hållbar verksamhet inom alla områden – miljömässigt, socialt och finansiellt. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Klimat och miljö

Vi arbetar för en minskad miljö- och klimatpåverkan i hela värdekedjan – från produktion till transport. En av våra ambitioner är ett slutet kretslopp och en cirkularitet i vår produktion. Råvaran till våra hylsor består bland annat av FSC®-märkt, FSC® (FSC-C182987), återvunnen, kartongfiber och kasserade hylsor blir i sin tur till ny råvara. Samtidigt sparar vi resurser genom att minimera spill och använda miljöklassad el. När hylsorna är klara för leverans planerar vi för samtransportering för att undvika onödiga transporter och använder miljöbilar med förnybart bränsle där det är möjligt. Vi utvärderar och förbättrar ständigt vårt arbete genom vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om arbetet i vår Verksamhetspolicy.

Våra kunder ställer krav på att inköpen ska vara från Norden. Vi värnar också om miljö och kvalitet som är vår främsta konkurrensfördel. Därför är Scandicore det självklara valet.

Social hållbarhet

Vi tror på kraften i samarbeten. För anställda och för affärspartners. Det är därför vi engagerar oss i lokala nätverk och intresseföreningar i Västsverige. Det är också därför vi strävar efter en hållbar och utvecklande arbetsmiljö, där långsiktighet och välmående står i fokus. En viktig del i det arbetet är vårt kvalitetsarbete som utvecklar våra arbetssätt, certifierat enligt ISO 9001:2015. Genom att ta del av kunskap, och genom att dela med oss av vår egen, kan vi bygga en hållbar framtid tillsammans. Om det här, och mycket mer, kan du läsa i vår uppförandekod.

Finansiell hållbarhet

Finansiell hållbarhet är viktigt för långsiktiga relationer och partnerskap. Det går också hand i hand med en effektivare resursanvändning. När vi tar färre resurser i anspråk minskar vi våra kostnader, samtidigt som vår produktion blir effektivare. Genom våra ISO-certifierade kvalitets- och miljöledningssystem arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och effektivisera verksamheten. Det är en central del i att vara en finansiellt trygg och långsiktig samarbetspartner.

Hållbar utveckling

Vi bidrar till en hållbar utveckling i regionen genom våra medlemskap i CSR Västsverige, Västsvenska Handelskammaren och Borås industri- och handelsklubb.

Cirkulär produktion

Majoriteten av råvaran till våra hylsor är återvunnen och FSC® (FSC-C182987) -märkt. Den återvinns i sin tur av våra samarbetspartners.

Miljöcertifierade

Vi följer upp och utvecklar vårt miljöarbete genom vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 14001:2015.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vad vårt hållbarhetsarbete innebär för dig som samarbetspartner. Hör av dig till Sören Arvidsson, ansvarig för arbete med kvalitets- och miljöarbetet på Scandicore.

Sören Arvidsson, Scandicore

Sören Arvidsson

Planering, kvalitetssamordnare

+46 33 22 54 68